Ανατολικό - Νερίντα


Είναι το ανατολικότερο χώριο των Γαίτσων. Βρίσκεται αθέατο από τον κεντρικό δρόμο Γαίτσών - Τσερίων ανάμεσα στους τοπικούς λόφους. Αμφιθεατρικά κτισμένο, αποτέλειται από πολλά στένα πέτρινα δρομάκια και όμορφα πετρόκτιστα σπίτια. Στο Ανατολικό και συγκεκριμένα στη θέση "Ράχη βρίσκεται και το Κτίριο ιδιοκτησίας Γ. Γιαννούκου, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με την υπουργική αποφασή ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/3531/93/2-2-1996 - ΦΕΚ 116/Β/28-2-1996.

Πρόκειται για κτίσμα που παρουσιάζει όλα τα μορφολογικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των μανιάτικων σπιτιών των προεπαναστατικών χρόνων. Είναι απλό, ορθογώνιο, μακρόστενο, λιθόκτιστο κτίριο σε δύο στάθμες (κατώι και ανώι). Οι τοίχοι είναι διάτρητοι από πολεμίστρες, απλές και δίδυμες ενώ στην ανατολική πλευρά του έχει τετράγωνο πρόσκτισμα. (λιακό)

Έτσι μετονομάσθηκε η Νερίντα ή Πρίντα, με το Δ. 19-7-1928, ΦΕΚ. Α 156/1928. Το διάταγμα την αναφέρει λανθασμένα και ως Πρίντα. Αποτελούσε συνοικισμό της πρώην κοινότητας Κέντρου (Μπίλιοβας) ενώ πριν από το 1912 ανήκε στον δήμο Αβίας. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 οι εγγεγραμένοι μόνιμοι κάτοικοι Ανατολικού είναι 87.